O nama

Društvo

Društvo esperantista Bjelovara (DEB) je neprofitna udruga građana, koja nastavlja djelovanje i zasniva svoje postojanje na tradicijama prvog društva esperantista utemeljenog u Bjelovaru 17. travnja 1909. kao i Društva esperantista Tomo Vinković, koje je s radom prestalo 1992. godine. DEB je osnovan na osnivačkoj skupštini 10. rujna 2011. godine i danas broji 40 članova.


Članstvo

Društvo esperantista Bjelovara (DEB) ima redovite, potpomažuće i počasne članove. Redovitim članom DEB-a može postati svaka punoljetna fizička i pravna osoba, te maloljetna osoba ili osoba lišena poslovnih sposobnosti uz ovjerenu pisanu suglasnost zakonskog skrbnika ili zastupnika. Redovitim članom DEB-a postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u registar članova. Redoviti članovi plaćaju godišnju članarinu koju određuje Skupština DEB-a.
Potpomažući članovi mogu biti građani Republike Hrvatske ili drugih zemalja koji svojim materijalnim ili drugim doprinosom pomažu rad DEB-a.

Želite li postati član DEB-a OVDJE preuzmite PRISTUPNICU, te je čitko popunjeno dostavite na adresu:
Društvo esperantista Bjelovara
Vlatka Mačeka 14.
43 000 Bjelovar


Rukovodstvo

Upravni odbor

  • Franjo Forjan, predsjednik
  • Grozdana Grubišić-Popović, tajnik
  • Nenad Margetić, blagajnik
  • Martin Fejer, član
  • Damir Matašin, član
  • Berislav Rubčić, član
  • Mirjana Saks, član

Nadzorni odbor

  • Zdenka Polašek, predsjednik
  • Vinko Grgurev, član
  • Željko Saks, član