Aktivecoj 2021

Naŭa renkontiĝo Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo

la 24-an kaj 25-an de septembro 2021

Ĉeftemo:

80-a datreveno de naskiĝo kaj 30-a datreveno de morto de la kroata poeto kaj bjelovara esperantisto Željko Sabol

Partnero en la projekto:

Popola biblioteko Petar Preradović, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11

De la 10-a ĝis la 30-a de septembro 2021

Ekspozicio Omaĝe al Željko Sabol – teretaĝe de la Popola biblioteko Petar Preradović, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11
Ekspozicio Pasporto tra Zamenhofaj Esperanto-objektoj – unua etaĝo de la Popola biblioteko Petar Preradović, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11

VENDREDO, la 24-an de septembro 2021

17h00 – Metado de florkrono sur la tombon de Željka Sabola en la tombejo de sankta Andreo.
19h00 – Malfermo de ekpozicio de dokumentaj fotoj aŭtoritaj de esperantisto Željko Gubijan el Vrbovec – Kafejo kaj dolĉaĵejo Zagorje, Ulica Ivana vitezaTrnskog 15. La ekspozicio restos malfermita ĝis la 25-a de oktobro 2021.

SABATO, la 25-an de septembro 2021

10h00 – Kultura programo en la Studfako de la Popola biblioteko Petar Preradović, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 11. La programo konsistas el prezento de poemro de Željko Sabol en la Esperanta traduko, prezento de Pasporto tra Zamenhofaj Esperanto-objektoj kaj projekto Promocio de Esperanto inter gejunuloj.
12h30 – Jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo en la Katekisma salono de la paroko de sanka Antonio, Mihanovićeva 6.

Pot la jarkunveno okazos komuna vizito al Memorloko Barutana kaj flormetado, okaze de la 30-a datreveno de la eksplodo de municiejo.

Epidemiologiaj reguloj:

Kaze de nova ondo de pandemio, ĉiuj partoprenantoj estos informitaj pri la bezonataj epidemiologiaj reguloj.

Kontaktoj:

esperanto.bjelovar@gmail.com
+385 91 797 3484 (Franjo Forjan)
+385 98 930 2906 (Zdenka Polašek)
+385 98 248 574 (Josip Pleadin)

Laŭbezone, la organizantoj retenas la rajton ŝanĝi la programon
LA DEKA JARKUNVENO

Bjelovara esperantista societo sian dekan regulan jarkunvenon okazigis la 25-an de februaro en la Katekisma salono de la Paroko de sankta Antonio de Padovo, en Mihanovićeva strato 6. El la agadraporto, financa raporto kaj raporto de la Kontrolkomitato por 2020, kiuj estis prezentitaj al la jarkunveno, videblas ke la jaro 2020, pro la pandemio de koronviruso, estis la plej malfacila jaro en la lasta jardeko de la societa agado. Dum la jaro, per la financoj aprobitaj de Urbo Bjelovar, estis organizita la Oka renkontiĝo "Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo", sed kun malpli da partoprenantoj, dum la aliaj programoj estis ĉefe nuligitaj aŭ planitaj por 2021.

La jarkunveno sen granda diskuto akceptis ĉiujn raportojn kaj informiĝis, ke por du projektoj el 2020 estas jam ricevitaj financoj de la Departemento Bjelovar-Bilogora. Tiuj projektoj jam komenciĝis kaj devus realiĝi ĝis la fino de septembro 2021.

Krom la raportoj estas akcpetitaj ankaŭ Plano kaj laborprogramo por 2021 kun financa plano, en kiuj oni antaŭvidas en- kaj enspezojn de 40.500,00 kunaoj. El la aktivecoj planitaj por 2021 plej gravas la projektoj "Promocio de Esperanto inter gejunulo" kaj "Memore al Željko Sabol". La unua projekto inkluzivas promocian kampanjon en la elementaj kaj mezaj lernejoj de la Departemento Bjelovar-Bilogora, kiu inkluzivas ankaŭ ekipadon de la Societo per elektronikaj ekipaĵoj, bezonataj por la projekto, sed ankaŭ por estontaj virtualaj kaj retaj projektoj, sen kiuj plua laboro ne estus ebla. Per la dua projekto oni deziras rememori pri la 80-a naskiĝdatreveno kaj 30-a mortodatreveno de la kroata poeto kaj iama membro de la Societo, Željko Sabol. La retejo de la Societo ankaŭ en 2021 estos spegulo de la societa laboro. Planataj estas ankaŭ aliaj manieroj por popularigi Esperanton (informmedioj, informa ŝranko en la urbocentro).

Plano kaj laborprogramo kun financa plano estis unuanime akceptitaj, kaj fine de la jarkunveno, la Societo kaj pluraj membroj ricevis donacojn de Dokumenta Esperanto-Centro el Đurđevac pro siaj financaj donacoj, per kiuj ili helpis la nacian Esperanto-arkivon de kroataj esperantistoj. La Paroko de sankta Antonio siaflanke organizis regalon por siaj esperantistaj gastoj.Financoj por du projektoj

En 2020 Bjelovara Esperantista Societo (BES) partoprenis du konkursojn publikigitajn de la Departemento Bjelovar-Bilogora. Al la publika invito por financi programojn kaj projektojn de societoj, interesaj por Departemento Bjelovar-Bilogora, BES prezentis la projekton "Promocio de Esperanto inter gejunuloj", kaj al la publika invito por proponi programojn kaj projektojn de publikaj kulturbezonoj de la Departemento Bjelovar-Bilogora estis prezentita la projekto "Memore al Željko Sabol".
La decido pri akcepto de ambaŭ projektoj estis farita tre malfrue pro la koronvirusa pandemio, kaj la kontraktoj estis subskribitaj fine de 2020. Por la unua projekto al BES estas dediĉita la sumo de 15.000, kaj por la dua projekto de 7.000 kunaoj. La projektoj estos realigitaj dum la unuaj naŭ monatoj de 2021. Per la unua projekto estas planita presado de promociaj materialoj, okazigo de laborejoj pri Esperanto por gejunuloj kaj aĉeto de komputilo, printilo, projekciilo kaj projekcia ekrano, dum per la dua projekto oni planas traduki al Esperanto kaj publikigi antologiajn poemojn de Željko Sabol, okaze da la 80-a naskiĝ- kaj 30-a morto-datreveno de la aŭtoro.