Aktivecoj 2019

Dankdiplomoj en Nova Rača

Okaze de la Tago de Komunumo Nova Rača, celebrita vendrede la 26-an de aprilo 2019, inter aliaj meritaj loĝantoj de la komunumo, dankdiplomojn de la Komunuma konsilantaro kaj komunumestro de Nova Rača ricevis KATARINA MUŽEK, lernantino de la sepa klaso de Elementa lernejo „Ivan nobela Trnski” el Nova Rača kaj instruistino de la kroata lingvo ĐURĐA VUČETIĆ „ ... por escepta kontribuo en la elementlerneja edukado”.

En la klarigo de tia decido estis aparte menciita kaj elstarigita partorpeno de la lernantino Katarina en la Deklamkonkurso dum la aranĝo „Esperantistoj de Bjelovar al si urbo”, kie ŝi gajnis la unuan premion en la kategorio de elementlernejanoj, kaj aktiva partopreno de la instruistino Đurđa en popularigo de Esperanto inter la lernantoj de Elementa lernejo „Ivan nobela Trnski” en Nova Rača kaj ŝia agado en Bjelovara esperantista societo.
Atribuita subvencio de Urbo Bjelovar

Per kontrakto de la 25-a de aprilo 2019, Urbo Bjelovar atribuis al Bjelovara esperantista societo la sumon de 20.000,00 kunaoj. La menciita sumo esta atribuita el la buĝeto de Urbo Bjelovar por la jaro 2019 por aktivecoj en la kampo de celebrado de gravaj datoj kaj datrevenoj, organizado de renkontiĝoj, konkursoj, prezentaĵoj kaj aliaj manifestacioj.

La sumo estas atribuita por organizi la 7-an renkontiĝon „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, kiu en 2019 estos dediĉita al celebrado de la 110-a datreveno de Esperanto en Bjelovar.

Nome de Urbo Bjelovar la kontrakton subskirbis la urbestro Dario Hrebak, kaj nome de Bjelovara esperantista societo ĝia prezidanto Franjo Forjan.
7. RENKONTIĜO “ESPERANTISTOJ DE BJELOVAR AL SIA URBO”

Unua komuniko

Bjelovara Esperantista Societo invitas vin jam la sepan fojon partopreni la renkontiĝon „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, kiu ĉi-jare okazos inter la20-a kaj 22-a de septembro, kiel parto de la festado de Tago de la urbo kaj Tago de bjelovaraj defendantoj. La ĉefa temo de la renkontiĝo estos „110 jaroj de Esperanto en Bjelovar”.

PROVIZORA PROGRAMO:

− Ekspozicio „110 jaroj de Esperanto en Bjelovar” kaj prezento de samtitola monografio (Urba muzeo de Bjelovar).

Vendredo, la 20-an de septembro 2019

12h00 − Vizito al la ekspozicio „110 jaroj de Esperanto en Bjelovar” (Urba muzeo de Bjelovar).
19h00 − Interkona vespero (Dolĉaĵejo „Zagorje”)

Sabato, la 21-an de septembro 2019

10h00 − La 7-a Deklamkonkurso (Kulturdomo).
12h00 − 14h00 − Solena kunveno kun la kultura programo kaj disdono de dipomoj kaj premioj al plej meritaj societanoj (Kulturdomo)
14h00 − Komuna fotado (Pavilono en la urba parko).
14h30 − Solena tagmanĝo por la partoprenantoj (Hotelo „Central”).

Dimanĉo, la 22-an de septembro 2019

9h00 − Starigo de memortabulo al Vilim Polašek (Tome Bakača 2).
10h00 − Vizito al Đurđevac, trarigardo de la fortikaĵo Stari grad, inaŭguro de la sidejo de Dokumenta Esperanto-Centro kun starigo de memortabulo al la sponsoroj, kiuj helpis la konstruadon kaj pikniko.

UTILAJ INFORMOJ:

1. La partoprenontojn de la Deklamkonkurso ni petas, ke ili aliĝu ĝis la 20-a de aŭgusto. La deklamado okazos en Esperanto, kaj oni prezentos orginalan Esperanto-poezion kaj poemojn tradukitajn al Esperanto. Ekzistas tri kategorioj de partoprenatoj: 1) lernantoj de elementaj lernejoj, 2) lernantoj de mezlernejoj kaj studentoj kaj 3) plenkreskuloj. La deklamadon prijuĝos speciala ĵurio, nomumita de la organizantoj. La plej bonaj deklamantoj ricevos medalojn kaj premiojn, kaj la plej bona deklamanto en ĉiuj kategorioj gajnos specialan pokalon. Ĉiuj partoprenantoj ricevos partopren-doplomojn.

2. Partoprenkotizo. Partoprenantoj de la renkontiĝo pagas kotizon de 50,00 kunaoj kaj ĉi-momente nekonatan sumon por la solena tagmanĝo, okazonta la 21-an de septembro. La kotizo inkluzivas informmaterialojn de la renkontiĝo kaj senpagan transporton la 22-an de septembro el Bjelovar al Đurđevac kaj reen. Ĝi inkluzivas ankaŭ la manĝaĵojn kaj trinkaĵojn dum la pikniko en Đurđevac, sed ne inkuzivas enirbiletojn por la fortikaĵo Stari grad. Ni petas, ke vian partoprenon en la renkontiĝo vi anoncu plej malfrue ĝis la 10-a de septembro 2019.

3. Loĝado. Se vi bezonas loĝadon en Bjelovar, ni petas, ke vi tuj anoncu tion al la organizantoj. Partorpenantojn de niaj aranĝoj ni loĝigas en privataj apartementoj je prezo de proksimume 150,00 kunaoj por unu tranokto, sed ekzistas ankaŭ pli komfortaj loĝkategorioj.

4. Informojn pri la renkontiĝo vi povas regule sekvi en nia retejo.

5. Kontaktoj. Por ĉiuj aldonaj informoj kaj aliĝoj kontaktu nin per: esperanto.bjelovar@gmail.com

Bonvenon - Dobro nam došli!Sepa DeklamkonkursoBjelovara Esperantista Societo kaj Unuiĝo de prelegantoj de Esperanto el Zagrebo, invitas vin partopreni la 7-an DEKLAMKONKURSON, kiu okazos la 21-an de septembro 2019 en Bjelovar. La konkurso estas programero de la renkontiĝo „Esperantistoj de Bjelovar al sia urbo”, kiu okazos honore al Tago de la Urbo kaj Tago de bjelovaraj defendantoj. Partopreni povas junaj geesperantistoj, lernantoj de elementaj lernejoj, mezlernejoj kaj studentoj el Kroatio kaj aliaj landoj, kaj ankaŭ plenkreskaj esperantistoj.

Temo: deklamado de originala Esperanta poezio kaj poemoj traduktiaj al Esperanto.

Premioj:

1. Pokalo por la plej bona deklamanto en ĉiuj kategorioj
2. Medaloj por la plej bonaj deklamantoj en unuopaj kategorioj
3. Libroj por la plej bonaj deklamantoj kaj
4. Diplomoj por ĉiuj partoprenantoj

La recitadon prijuĝos trimembra ĵurio, nomumita de la organizantoj.

Ni petas ĉiujn deklamantojn aliĝi plej malfrue ĝis la 20-a de aŭgusto 2019 al:

Društvo esperantista Bjelovara, Vlatka Mačeka 14, HR-43000 Bjelovar, Kroatio
esperanto.bjelovar@gmail.com