Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

RUKOVODSTVO

UPRAVNI ODBOR

Franjo Forjan, predsjednik
Grozdana Grubišić-Popović, tajnik
Nenad Margetić, blagajnik
Martin Fejer, član
Damir Matašin, član
Berislav Rubčić, član
Mirjana Saks, član

NADZORNI ODBOR

Zdenka Polašek, predsjednik
Vinko Grgurev, član
Željko Saks, član