Aliĝilo

 
Elektu vian sekson - Viro Ino
 
 
Ĉu vi konsentas, ke via adreso aperu en publika listo de aliĝintoj?
Jes Ne
 
Elektu aliĝkategorion.
A-landano B-landano Kroato Junulo/handikapulo Familiano
 

Mi komprenas, ke la aliĝo validas nur post pago de kompleta kotizo.

Mi donacas al la Loka Festivala Komitato €.
La tutan sumon mi pagas

Al konto de Bjelovara Esperantista Societo ĉe UEA: bjes-e,
indikante "kotizo por INTER-FEST 2017".

Al konto de Bjelovara Esperantista Societo en eŭroj ĉe Erste & Steiermarkische bank,
IBAN: HR1224020061100615259.
Se vi pagas pere de banko, nepre pagu ĉiujn bankkostojn!

(NUR POR KROATOJ) al konto de Bjelovara Esperantista Societo en kunaoj ĉe Erste & Steiermarkische bank, IBAN: HR1224020061100615259.
Alimaniere
 

KOTIZTABELO

Aliĝperiodo Ĝis la fino de 2016 Ĝis 31. 03. 2017
A-landoj (en eŭroj) 30 40
B-landoj (en eŭroj) 20 27
Kroatoj (en kunaoj) 150 200
Taga bileto (en kunaoj) 40 40
Rabatita kotizo 50% 50%
Aliĝperiodo Ĝis 30. 06. 2017 Post 30. 6. 2017.
A-landoj (en eŭroj) 45 50
B-landoj (en eŭroj) 30 33
Kroatoj (en kunaoj) 225 250
Taga bileto (en kunaoj) 40 40
Rabatita kotizo 50% 50%

A-landoj: Ĉiuj landoj escepte de tiuj menciitaj sub B.

B-landoj: Ekssocialismaj landoj de orienta Eŭropo, landoj de Latinameriko, Afriko kaj Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko).

Taga bileto: partatempa partopreno dum nur unu aŭ du tagoj.

Rabatita kotizo: por gejunuloj ĝis 25-jaraj, handikapuloj kaj familianoj.

Kotizojn en eŭroj prefere pagu al UEA-konto de Bjelovara Esperantista Societo: bjes-e. Se vi pagas pere de banko, nepre pagu ĉiujn bankkostojn!

Kroatoj bonvolu pagi en kunaoj al banka konto de Društvo esperantista Bjelovara, HR1224020061100615259

Aliĝkotizo inkluzivas nenian asekuron. Pri vojaĝ-, san- kaj aliaj specoj de asekuro, ĉiu aliĝinto mem zorgu.

Aliĝkotizo ne inkluzivas vizkostojn. Se vi bezonas vizon, bonvolu mem peti ĝin ĉe diplomatiaj instancoj de Kroatio. La Loka Festivala Komitato povas doni nenian garantion por vizpetantoj.

Aliĝkotizo ne inkluzivas loĝadon, manĝadon, ekskurso-kostojn aŭ aliajn nemenciitajn kostojn. Informojn pri mendo de disponeblaj servoj ĉiu aliĝinto ricevos en la dua bulteno. Rilate specialajn bezonojn aŭ informojn turnu vin rekte al la Loka Festivala Komitato: esperanto.bjelovar@gmail.com

Aliĝkotizo ne estas repagebla, sed estas transdonebla al alia persono. Se ekzistas diferenco en la aliĝkategorio aŭ aliĝperiodo la mondiferenco estas aparte pagenda.